Oanmelde foar de tocht fan 2021


Oanmelde foar de tocht fan 2021 is no mooglik. Wannear't jo mei sile wolle moatte jo efkes ynlogge op dizze thússide. Reservear no fuort in boat want der is mar plak foar 11 boaten. Oanmelde kin noch oant 18-06-2021 om 11:11 oere salang't der plak is. Hawwe jo noch net in profyl oanmakke dan kin dat hjir.

Recreatieschap Marrekrite Aldhaven 4 Foppe Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker